คลินิกทันตกรรมขวัญใจ
พฤ
อา
3
10
17
24
4
18
11
25
5
19
26
12
1
ตุลาคม
พฤ
อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
แผนที่คลินิก
นัดจัดฟัน: ทพญ.
บุศรินทร์ กะตากูล
นัดจัดฟัน: ทพญ.
จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ
ปิดทำการ

 

 

 

2
6
13
14
20
27
29
7
22
21
28
8
30
23
15
9
16
กันยายน
ทันตแพทย์
ระบบปลอดเชื้อ
วัสดุ อุปกรณ์
บรรยากาศคลินิก