คลินิกทันตกรรมขวัญใจ
พฤ
อา
1
8
15
22
29
2
9
23
16
30
3
10
24
31
17
4
6
5
พฤศจิกายน
พฤ
อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
แผนที่คลินิก
นัดจัดฟัน: ทพญ.
บุศรินทร์ กะตากูล
นัดจัดฟัน: ทพญ.
จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ
ปิดทำการ

 

 

 

7
11
18
19
25
12
27
26
13
28
20
14
21
ตุลาคม
ทันตแพทย์
ระบบปลอดเชื้อ
วัสดุ อุปกรณ์
บรรยากาศคลินิก