คลินิกทันตกรรมขวัญใจ
พฤ
อา
4
11
18
25
5
19
12
26
6
20
27
13
2
1
มีนาคม
พฤ
อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
แผนที่คลินิก
นัดจัดฟัน: ทพญ.
บุศรินทร์ กะตากูล
นัดจัดฟัน: ทพญ.
จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ
ปิดทำการ

 

 

 

3
7
14
15
21
28
8
23
22
9
24
16
10
17
กุมภาพันธ์
ทันตแพทย์
ระบบปลอดเชื้อ
วัสดุ อุปกรณ์
บรรยากาศคลินิก