คลินิกทันตกรรมขวัญใจ
พฤ
อา
2
9
16
23
3
17
10
24
4
18
25
11
พฤษภาคม
พฤ
อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
30
แผนที่คลินิก
นัดจัดฟัน: ทพญ.
บุศรินทร์ กะตากูล
นัดจัดฟัน: ทพญ.
จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ
ปิดทำการ
หยุดสงกรานต์ 12-15 เมษายน

 

 

 

1
5
12
13
19
26
28
6
21
20
27
7
29
22
14
8
15
เมษายน
ทันตแพทย์
ระบบปลอดเชื้อ
วัสดุ อุปกรณ์
บรรยากาศคลินิก