คลินิกทันตกรรมขวัญใจ
พฤ
อา
6
13
20
27
7
21
14
28
1
8
22
29
15
2
4
3
กันยายน
พฤ
อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
แผนที่คลินิก
นัดจัดฟัน: ทพญ.
บุศรินทร์ กะตากูล
นัดจัดฟัน: ทพญ.
จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ
ปิดทำการ

 

 

 

5
9
16
17
23
30
10
25
24
31
11
26
18
12
19
สิงหาคม
ทันตแพทย์
ระบบปลอดเชื้อ
วัสดุ อุปกรณ์
บรรยากาศคลินิก