คลินิกทันตกรรมขวัญใจ
พฤ
อา
5
12
19
26
6
20
13
27
7
21
28
14
1
3
2
ธันวาคม
พฤ
อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
แผนที่คลินิก
นัดจัดฟัน: ทพญ.
บุศรินทร์ กะตากูล
นัดจัดฟัน: ทพญ.
จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ
ปิดทำการ
หยุดปีใหม่ 29 ธค. - 3 มค.

 

 

 

4
8
15
16
22
29
9
24
23
30
10
25
17
11
18
พฤศจิกายน
ทันตแพทย์
ระบบปลอดเชื้อ
วัสดุ อุปกรณ์
บรรยากาศคลินิก