คลินิกทันตกรรมขวัญใจ: เลขที่ 333 บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 (ที่จอดรถอยู่ในซอยข้าง ๆ คลินิก)
  โทร: 02-8689732-3     แฟกซ:์ 02-8689732-3 ต่อ 12    email: appointment@kwanjaidental.com      GPS: N13'42'54.4''  E100'26'42.0''
แผนที่คลินิกทันตกรรมขวัญใจ