คลินิกของเรา
Sterlization

คลินิกของเราให้ความสำคัญมากกับความสะอาดและปลอดเชื้อของอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ ทางคลินิกมีการใช้เครื่องอบฆ่าเชื้อ (Autoclave)   Midmark M11 Ultraclave Automatic Sterilizer   ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้เรายังมีการบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้ออย่างจริงจังตามโปรแกรม ซึ่งจัดไว้สำหรับตรวจเช็คเป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์ และทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องอบฆ่าเชื้อเองจะต้องสะอาดก่อนทำการอบฆ่าเชื้อ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว กล่าวคือหลังจากทันตแพทย์ทำการรักษาคนไข้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องมือทุกชิ้นล้างน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนที่จะนำไปแช่ในน้ำยา Zeta I   ซึ่งเป็นน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อไวรัสและ เชื้อแบคทีเรียต่างๆสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ เป็นเวลาประมาณ 30 นาที ก่อนที่จะนำมาล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำเปล่า หลังจากนั้นจะเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งก่อนที่จะแพ็คและซีลเครื่องมือต่างๆ เป็นชุดๆ เพื่อนำไปเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อ (Autoclave) ก่อนที่จะนำมาใช้งานต่อไป เครื่องมือทุกชิ้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อดังกล่าวแล้วจะทำการเปลี่ยนชุดใหม่ทั้งหมด สำหรับคนไข้ทุกคน

ไม่เพียงแต่เครื่องมือเท่านั้นที่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด แต่รวมถึงพลาสติกใส ที่ทำการพันและห่อไว้บนที่ที่ต้องมีการจับและสัมผัสระหว่างการทำฟัน เช่น ที่สายของหัวกรอ ที่จับของไฟส่องสว่าง และที่ปุ่มบังคับทิศทางของยูนิตทำฟัน ซึ่งจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเช่นกัน หลังจากทำการรักษาคนไข้แต่ละคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด

สำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อนั้น ทางคลินิกได้ใช้บริการของ บริษัทกรุงเทพธนาคม   ซึ่งได้ให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จากสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพ นับจนถึงปี พศ. 2549 ได้ให้บริการกับสถานบริการสาธารณสุขจำนวน 1,248 แห่งทั่วกรุงเทพหมานคร

ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ถึงความสะอาด และปลอดเชื้อ จากเครื่องมือและขั้นตอน ในการให้บริการทันตกรรมจากคลินิกของเรา