เริ่ม 20 มกราคม 2561

 

 

 

 รายการ หน่วย ราคา (บาท)

ตรวจฟัน

เอ็กเรย์

 ตรวจและวางแผนการรักษา  Cral Examination

ครั้งละ

100
 ค่าบริการทางการแพทย์ (ค่าปลอดเชื้อ)  Sterlization ครั้งละ 50
 เอ็กเรย์  X-Ray ใบละ 200
 พิมพ์ปากเพื่อวางแผนการรักษา  Diagnostic Cast ครั้งละ 500
ขูดหินปูน

โรคปริทันต์
 ขูดหินปูน  Scaling & Polishing ทั้งปาก 600 - 1,000
 รักษาโรคปริทันต์  Periodontal Treatment ครั้งละ 1,500 - 2,500
 เกลารากฟัน  Root Planing ซี่ละ 250
 ศัลย์ปริทันต์เนื้อเยื่ออ่อน  Soft Tissue Surgery ตำแหน่งละ 2,500 - 3,500
 ศัลย์ปริทันต์กระดูก  Osseous Surgery ตำแหน่งละ 3,000 - 7,000
ถอนฟัน

ผ่าฟันคุด
 ถอนฟันแท้  Extraction (Simple Case) ซี่ละ 500 - 700
 ถอนฟันชนิดยาก  Extraction (Difficult Case) ซี่ละ 800 - 1,000
 ถอนฟันน้ำนม  Extraction Primary Tooth ซี่ละ 400 - 500
 ผ่าฟันคุด (ในเนื้อเยื่ออ่อน)  Soft Tissue Impaction ซี่ละ 1,500 - 2,000
 ผ่าฟันคุด (ในกระดูก)  Hard Tissue Impaction ซี่ละ 2,500 - 5,000
อุดฟัน  อุดฟันสีขาว / สีเงิน  Composite / Amalgam Filling ซี่ละ 700 - 2,000
   
 ตกแต่งรูปร่างฟันด้วยวัสดุอุดสีขาว  Reshaping / Realignment ซี่ละ 600 - 2,000
 ปิดช่องห่างฟัน (วัสดุอุดสีขาว)  Diastema (Space) Closure ช่องละ 2,500 - 3,500
รักษารากฟัน  รักษารากฟัน  Root Canal Treatment ฟันหน้า ซี่ละ 5,000 - 6,000
ฟันกรามน้อย ซี่ละ 7,000 - 8,000
ฟันกรามใหญ่ ซี่ละ 9,000 - 10,000
 รื้อวัสดุอุดรากเดิมเพื่อรักษารากใหม่  Retreatment เพิ่มซี่ละ 1,000 - 2,000
 บำบัดอาการปวดฉุกเฉิน  Emergency Pulp Tx ซี่ละ 800
ฟันปลอม

ครอบฟัน

 ฟันปลอมถอดได้ ฐานพลาสติก

 TP ฐานพลาสติก ชิ้นละ 1,500
 Artificial Tooth ฟันซี่ละ 500
 ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะ  RPD โครง ชิ้นละ 6,000
 Aritficial Tooth ฟันซี่ละ 500
 ฟันปลอมถอดได้ ทั้งปาก  Complete Denture ชิ้นละ 13,000
 สะพานฟันถอดได้ โครงโลหะ (1-2 ซี่) Removable Bridge (RB) ชิ้นละ 4,500
 ซ่อมฟันปลอม ส่งแลป  Denture Repair (Lab) ครั้งละ 800 - 2,500
 รื้อครอบฟัน, เดือยฟัน  Removal of Crown, Post ซี่ละ 800
 ครอบฟัน โลหะมาตรฐาน  Crown (Non-Precious) ซี่ละ 7,000
 ครอบฟัน ทอง 51%  Crown (Semi-Precious) ซี่ละ 13,000
 ครอบฟัน ทอง 81-86%  Crown (Precious) ซี่ละ 16,000
 ครอบฟันเซรามิกทั้งซี่  All Ceramic Crown ซี่ละ 10,000
 ครอบฟันเซอร์โคเนีย Crown (Zirconia) ซี่ละ 12,000
 วีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ (เซรามิก)  Veneer, Inlay, Onlay (ceramic) ซี่ละ 10,000
 ครอบฟันชั่วคราว  Temporary Crown ซี่ละ 1,000
 เดือยฟัน  Post and Core ซี่ละ 3,500
ระบบบดเคี้ยว  ตรวจ ปรึกษา และวินิจฉัย Consult and Examination ครั้งละ 400 - 500
 เฝือกสบฟัน แบบนิ่ม Soft Splint (night guard) ชิ้นละ 4,000
 เฝือกสบฟัน แบบแข็ง Occlusal Splint ชิ้นละ 6,000
 ตรวจการสบฟัน ต่อเนื่อง Recheck ครั้งละ 500
 ปรับการสบฟัน Occlusal Adjustment ครั้งละ 800 - 1,200
จัดฟัน  จัดฟัน (แบบโลหะ)  Orthodontic Tx ทั้งปาก 38,000 - 48,000
 จัดฟัน (แบบใส Ceramic)  Orthodontic Tx ทั้งปาก 65,000
 จัดฟัน (แบบ Damon)  Orthodontic Tx ทั้งปาก 65,000 - 80,000
 ถ่ายรูป เพื่อวินิจฉัยและวางแผนจัดฟัน  Photograph ครั้งละ 1,000
 เครื่องมือคงสภาพ หลังจัดฟัน  Retainner 2 ชิ้น บน / ล่าง 4,000
ฟอกสีฟัน  ฟอกสีฟันที่บ้าน  Bleaching (Home) ถาด + น้ำยา 4 หลอด 4,500
 ฟอกสีฟันในคลินิก  Bleaching (In-Office) ครั้งละ 4,500
 ฟอกสีฟันในคลินิกด้วยเครื่อง Zoom!  Zoom Tooth Whitening ครั้งละ 9,000
รากเทียม  รากฟันเทียม Astra Tech  Dental Implant (Astra Tech) ซี่ละ 75,000
 รากฟันเทียม Bio Horizon  Dental Implant (Bio Horizon) 57,000
 รากฟันเทียม Osstem  Dental Implant (Osstem) 52,000