คลินิกขวัญใจ

เนื่องจากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ทางคลินิกให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยกับผู้ที่มาใช้บริการ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด จึงมีมาตรการในการให้บริการทางทันตกรรม ดังนี้

 1. ตรวจวัดไข้ผู้ที่มาใช้บริการทุกคนต้องไม่เกิน 37.5 องศา
 2. ซักประวัติเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 3. รักษาระยะห่างในการเข้ารับบริการ นั่งรอในคลินิกได้ครั้งละไม่เกิน 5-6 คน
 4. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย
 5. ในห้องทำฟันมีการใช้เครื่องฟอกอากาศ
 6. มีการจัดทำระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องทำฟัน
 7. มีการฆ่าเชื้อในห้องทำฟันด้วยแสง UVC
 8. ผู้ที่เข้ารับบริการต้องบ้วนน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทำฟันทุกครั้ง
 9. หมอและผู้ช่วยสวมชุดป้องกัน PPE ตามมาตรฐานแล้วแต่กรณีและความเสี่ยง
 10. เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในคลินิกตลอดทั้งวัน
 11. อุปกรณ์ทำฟันได้รับการฆ่าเชื้อและเปลี่ยนใหม่ทุกเคส
 12. มีการบันทึกผู้ที่เข้ามาใช้บริการทุกวันสามารถตรวจสอบได้
 13. มีบริการรับชำระด้วย QR Code เพื่อลดการสัมผัส
 14. มีการคัดแยกและกำจัดขยะติดเชื้อโดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยมาตรการและแนวทางดังกล่าว ท่านจึงมั่นใจได้ในการมาใช้บริการในคลินิก ทั้งนี้ทางคลินิกขอความร่วมมือทุกท่านที่มาใช้บริการให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคได้มากที่สุด

ท่านสามารถสำรองนัดและติดต่อเราได้ทางเฟสบุ้คส์  ไลน์ (line id: kwanjaidental) และโทรศัพท์หมายเลข 095-556-4897