ความเป็นมา และ หลักการดำเนินงาน

คลินิกทันตกรรมขวัญใจเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พศ.2550 โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้บริการทางทันตกรรมที่ดีที่สุดกับคนไข้ บรรยากาศภายในคลินิกดี เครื่องมือและอุปกรณ์สะอาดและปลอดเชื้อ คลินิกของเราสามารถให้บริการได้ครบทุกสาขาทันตกรรมโดยคณะทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เช่นทำฟันปลอมหรือครอบฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ผ่าฟันคุดโดยทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า จัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน เป็นต้น หลักการดำเนินงานของเรามีดังนี้

  • รักษาคนไข้อย่างดีที่สุด อุปกรณ์เครื่องมือสะอาดและปลอดเชื้อ ได้มาตรฐานทางการแพทย์
  • บริการดีเยี่ยม คนไข้เป็นศูนย์กลางที่คณะแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และพนักงานให้ความใส่ใจ เพื่อให้คนไข้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
  • ซื่อสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา
  • คืนกำไรสู่สังคมเมื่อมีโอกาส

คุณภาพด้านทันตกรรม ความสะอาดและปลอดเชื้อ การบริการที่ดี เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด เพื่อให้คลินิกของเราเป็นคลินิกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ย่านฝั่งธนบุรี

การปลอดเชื้อ

คลินิกของเราให้ความสำคัญมากกับความสะอาดและปลอดเชื้อของอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดกับคนไข้ เราใช้เครื่องอบฆ่าเชื้อ (Autoclave) Midmark M11 Ultraclave Automatic Sterilizer ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล และมีการบำรุงรักษาเครื่องอบฆ่าเชื้อตามโปรแกรม ซึ่งจัดไว้สำหรับการตรวจเช็คเป็นประจำ สม่ำเสมอ

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว จะถูกนำมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนที่จะนำไปแช่น้ำยา Zeta I ซึ่งเป็นน้ำยาสำหรับฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นเวลาประมาณ 30 นาที ก่อนที่จะนำมาล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำเปล่า หลังจากนั้นจะเช็ดทำความสะอาดก่อนที่จะแพ็คและซีลเครื่องมือต่างๆ เป็นชุดๆ เพื่อนำไปเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อ ก่อนที่จะนำมาใช้งานต่อไป เครื่องมือทุกชิ้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อดังกล่าวแล้วจะทำการเปลี่ยนชุดใหม่ทั้งหมดสำหรับคนไข้ทุกคน

ไม่เพียงแต่เครื่องมือเท่านั้นที่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด แต่รวมถึงพลาสติกใส่ที่ทำการพันและห่อไว้บนที่ที่มีการจับและสัมผัสระหว่างการทำฟัน เช่น ที่สายของหัวกรอ ที่จับไฟส่องสว่าง และที่ปุ่มบังคับทิศทางของยูนิตทำฟัน ซึ่งจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเช่นกันหลังจากทำการรักษาคนไข้แต่ละคนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด

สำหรับการกำจัดขยะติดเชื้อนั้น เราใช้บริการของ บริษัทกรุงเทพธนาคม ซึ่งให้บริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพ

บรรยากาศภายในคลินิก