เริ่ม 1 กพ. 2563
การรักษารายการหน่วยราคา (บาท)
ตรวจฟันตรวจและวางแผนการรักษาครั้งละ100
ตรวจฟันค่าบริการทางการแพทย์ (ค่าปลอดเขื้อ)ครั้งละ100
ตรวจฟันเอ็กซ์เรย์ใบละ200
ขูดหินปูน โรคปริทันต์ขูดหินปูนทั้งปาก600 - 1,000
ขูดหินปูน โรคปริทันต์รักษาโรคปริทันต์ครั้งละ1,500 - 2,500
ขูดหินปูน โรคปริทันต์ศัลย์ปริทันต์เนื้อเยื่ออ่อนตำแหน่งละ2,500 - 6,000
ขูดหินปูน โรคปริทันต์ศัลย์ปริทันต์กระดูกตำแหน่งละ3,000 - 7,000
ถอนฟันถอนฟันแท้ซี่ละ500 - 700
ถอนฟันถอนฟันชนิดยากซี่ละ800 - 1,000
ถอนฟันถอนฟันน้ำนมซี่ละ400 - 500
ผ่าฟันคุดผ่าฟันคุด (ในเนื้อเยื่ออ่อน)ซี่ละ1,500 - 2,000
ผ่าฟันคุดผ่าฟันคุด (ฝังในกระดูก)ซี่ละ2,500 - 5,000
อุดฟันอุดฟัน (สีขาว / สีเงิน / ตกแต่งรูปร่างฟัน)ซี่ละ700 - 2,500
อุดฟันปิดช่องว่างระหว่างฟัน (วัสดุอุดสีขาว)ช่องละ2,500 - 3,500
รักษารากฟันฟันหน้าซี่ละ5,500 - 6,500
รักษารากฟันฟันกรามน้อยซี่ละ7,500 - 8,500
รักษารากฟันฟันกรามใหญ่ซี่ละ10,000 - 11,000
รักษารากฟันรื้อวัสดุอุดรากเดิมเพื่อรักษารากใหม่เพิ่มซี่ละ1,000 - 2,000
รักษารากฟันบำบัดอาการปวดฉุกเฉินซี่ละ800
ฟันปลอมฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกชิ้นละ1,500
ฟันปลอมฟันปลอมถอดได้โครงโลหะชิ้นละ6,000
ฟันปลอมฟันซี่ละ500
ฟันปลอมฟันปลอมถอดได้ ทั้งปากชิ้นละ13,000
ฟันปลอมสะพานฟันถอดได้โครงโลหะ / ยืดหยุ่นได้ (1-2ซี่)ช้ินละ4,500
ฟันปลอมซ่อมฟันปลอมส่งแลปครั้งละ800 - 2,500
ครอบฟันรื้อครอบฟัน เดือยฟันซี่ละ800 - 1,000
ครอบฟันครอบฟันโลหะมาตรฐานซี่ละ7,000
ครอบฟันครอบฟันทอง 51%ซี่ละ14,000
ครอบฟันครอบฟันทอง 81-86%ซี่ละ17,000
ครอบฟันครอบฟันเซรามิกทั้งซี่ซี่ละ12,000
ครอบฟันครอบฟันเซอร์โคเนียซี่ละ12,000
ครอบฟันวีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์ (เซรามิก, Non-Precious)ซี่ละ10,000
ครอบฟันครอบฟันชั่วคราวซี่ละ1,000
ครอบฟันเดือยฟันซี่ละ4,500
ระบบบดเคี้ยวตรวจ ปรึกษา และวินิจฉัยครั้งละ400 - 500
ระบบบดเคี้ยวเฝือกสบฟันแบบนิ่มชิ้นละ4,000
ระบบบดเคี้ยวเฝือกสบฟันแบบแข็งชิ้นละ6,000
ระบบบดเคี้ยวตรวจการสบฟัน ต่อเนื่องครั้งละ500
ระบบบดเคี้ยวปรับการสบฟันครั้งละ800 - 1,200
รักษาฟันเด็กขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ครั้งละ500 - 1,000
รักษาฟันเด็กเคลือบหลุมร่องฟันซี่ละ500
รักษาฟันเด็กรักษารากฟันเด็ก บางส่วนซี่ละ1,500
รักษาฟันเด็กรักษารากฟันเด็ก ทั้งซี่ซี่ละ1,800 - 2,000
รักษาฟันเด็กครอบฟันเด็กซี่ละ2,000
จัดฟันจัดฟันแบบโลหะมาตรฐานทั้งปาก38,000 - 48,000
จัดฟันจัดฟันแบบใส (เซรามิก)ทั้งปาก65,000
จัดฟันจัดฟันแบบดาม่อนทั้งปาก65,000 - 80,000
จัดฟันพิมพ์ปาก ถ่ายรูป เพื่อวินิจฉัย และวางแผนจัดฟันครั้งละ1,000
จัดฟันเครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์)2 ช้ิน (บน+ล่าง)4,000
ฟอกสีฟันฟอกสีฟันที่บ้าน (ถาด+น้ำยา 4 หลอด)ชุดละ4,500
ฟอกสีฟันฟอกสีฟันในคลินิกครั้งละ4,500
รากเทียมรากฟันเทียม Astra Techซี่ละ75,000
รากเทียมรากฟันเทียม Bio Horizonซี่ละ57,000
รากเทียมรากฟันเทียม Osstemซี่ละ52,000