นัดจัดฟัน กุมภาพันธ์ 2563

ทพญ. บุศรินทร์ กะตากูล

  •   1 กพ. 2563  วันเสาร์
  •   9 กพ. 2563  วันอาทิตย์
  • 12 กพ. 2563  วันพุธ
  • 20 กพ. 2563  วันพฤหัสบดี
  • 23 กพ. 2563  วันอาทิตย์
  • 26 กพ. 2563  วันพุธ

ทพญ. จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ์

  •   6 กพ. 2563  วันพฤหัสบดี
  • 13 กพ. 2563  วันพฤหัสบดี
  • 22 กพ. 2563  วันเสาร์