นัดจัดฟัน มกราคม 2563

ทพญ. บุศรินทร์ กะตากูล

  •   4 มค. 2563  วันเสาร์
  • 12 มค. 2563  วันอาทิตย์
  • 15 มค. 2563  วันพุธ
  • 23 มค. 2563  วันพฤหัสบดี
  • 26 มค. 2563  วันอาทิตย์
  • 29 มค. 2563  วันพุธ

ทพญ. จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ์

  •   9 มค. 2563  วันพฤหัสบดี
  • 25 มค. 2563  วันเสาร์