นัดจัดฟัน มิถุนายน 2563

ทพญ. บุศรินทร์ กะตากูล

  • มิย. 2563  วันเสาร์
  • มิย. 2563  วันอาทิตย์
  • มิย. 2563  วันพุธ
  • มิย. 2563  วันพฤหัสบดี
  • มิย. 2563  วันอาทิตย์
  • มิย. 2563  วันพุธ

ทพญ. จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ์

  • มิย. 2563  วันพฤหัสบดี
  • มิย. 2563  วันพฤหัสบดี
  • มิย. 2563  วันเสาร์