อุดฟัน

การอุดฟัน คือ การรักษาอาการฟันผุ จะเริ่มรักษาโดยการทำความสะอาดฟัน โดยเอาเนื้อฟันที่ผุและเชื้อโรคออกไปก่อน แล้วทดแทนด้วยวัสดุอุดฟัน จากนั้นขัดแต่งผิววัสดุเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีความสวยงาม วัสดุที่ใช้อุดแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบสีเงิน (อะมัลกัม) และแบบสีขาว (คอมโพสิทเรซิ่น และกลาสไอโอโนเมอร์) แบบสีเงินมีความแข็งแรงกว่า ในขณะที่แบบสีขาวได้รับความนิยมมากกว่าเนื่องจากมีความสวยงามเหมือนสีฟันจริง ในปัจจุบันวัสดุอุดฟันสีขาวที่มีคุณภาพดีได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติแข็งแรงจนใกล้เคียงกับวัสดุอุดฟันสีเงิน และสามารถปล่อยฟลูออไรด์มาช่วยให้ฟันแข็งแรงขึ้น ซึ่งเป็นวัสดุที่ทางคลินิกของเราเลือกใช้ จัดได้ว่าเป็นวัสดุอุดฟันที่มีคุณภาพและเป็นวัสดุแบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ทั้งนี้ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกวัสดุอุดฟันที่เหมาะสมให้กับท่าน

หลังจากอุดฟัน 3-4 วัน อาจมีอาการเสียวฟันได้บ้าง ซึ่งถือเป็นอาการปกติ แต่หากไม่หายภายใน 1 สัปดาห์ ควรติดต่อทันตแพทย์ผู้รักษาเพื่อตรวจสอบและแก้ไข  การอุดฟันยังสามารถนำมาใช้เพื่อลดอาการเสียวฟันจากฟันที่สึกได้อีกด้วย โดยทำการอุดบริเวณคอฟัน นอกจากนี้ยังสามารถทำการอุดฟันเพื่อความสวยงามได้อีกด้วย เช่น การอุดปิดช่องฟันห่าง และการตกแต่งรูปร่างฟันให้สวยงาม